Hochwasser Thur vom 24.12.2018

IMG 4898 IMG 4899 IMG 4900 IMG 4901